Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
English versionObiective generale si specifice

Obiectivul general:

Realizarea unui parteneriat de durata intre universitate si institutii profesioniste din domeniul muzical, ca potentiali angajatori, prin organizarea practicii artistice obligatorii din planul de invatamant al studentilor.

Obiective specifice:

  1. Pregatirea studentilor, prin stagii de practica pentru a face fata cerintelor angajatorilor din domeniul vietii muzicale, si a celor impuse de conducerea unor ansambluri muzicale complexe si pentru realizarea corecta din punct de vedere a repertorului specific acestor ansambluri (lucrări simfonice, vocal-simfonice, spectacole de operă sau operetă).
  2. Aplicarea cunostintelor teoretice dobandite in cadrul cursului de dirijat si a celorlalte discipline muzicale fundamentale in practica dirijorala, in relatia directa cu ansamblul orchestral/coral.
  3. Dezvoltarea unor competente si abilitati specifice, precum: eficienta lucrului cu instrumentistii/coristii, intelegerea si abordarea exhaustiva a partiturii simfonice/corale, dezbaterea si perspectiva critica asupra elementelor de stilistica dirijorala, formarea capacitatilor de atentie distributiva si a capacitatii de comunicare verbala si non-verbala.
  4. Dezvoltarea competentelor de comunicare si leadership in contextul real al practicii artistice in relatie cu publicul salilor de concerte.
  5. O mai buna corelare a cerintelor practicii artistice cu continutul disciplinelor cuprinse in curicula universitara.