Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
English versionActivitati

1.Crearea unei unitati de management a proiectului alcatuita din:manager,un expert pe termen lung,doi profesori supervizori de la clasele de dirijat.

1.1.Unitatea de management va desfasura activitati de organizare,implementare,monitorizare si evaluare pe toata perioada derularii proiectului.(23 de luni)

1.2.Pregatirea si lansarea programului de practica artistica pentru studentii dirijori de cor si orchestra se va face de catre unitatea de management impreuna cu partenerii de practica (expertii,pe termen lung si pe termen scurt).

1.3.Selectia practicantilor de catre Comisia de selectie si evaluare in conformitate cu cerintele portofoliului de practica,obiectivele acestuia,motivatia si performantele academice si artistice ale studentilor.

1.4.Stabilirea orarului activitatilor si elaborarea regulamentului de desfasurare a practicii de catre unitatea de management si fiecare dintre institutie partenera de practica.

2.Realizarea unui sondaj de opinie pentru cunoasterea orizontului de asteptare a principalilor actori implicati in proiect:practicanti,potentiali angajatori,cadre didacticte din catedrele de specialitate si expertii pe termen lung.

3. Activitati de practica dirijorala cu caracter saptamanal.

3.1.Asistenta la repetitiile ansamblurilor profesioniste dirijate de catre expertii pe termen lung. Discutii de grup cu dirijorul pe baza filmarilor realizate in timpul repetitiilor prin utilizarea unui suport tehnic de tip video-proiector.1 ora/saptamana

3.2.Activitati individuale maestru dirijor–practicant in vederea consolidarii unor competente generale si specifice profesiei.Aceste activitati vor fi personalizate in functie de nivelul de pregatire si competentele fiecarui practicant:gradul de cunoastere al partiturilor generale de orchestra/cor,realizarea dirijorala din memorie a unor fragmente din lucrarile studiate si aflate in lucrul cu orchestra,exercitii de gestica dirijorala,experienta de lucru cu ansamblul coral/orchestral si/sau pianistul corepetitor.

4.Activitatea de evaluare si de notare se realizeaza in sesiunile de iarna si vara.Studentii urmeaza sa primeasca un numar de 9 credite/an pentru practica si un calificativ acordat de catre titularii de curs din institutia solicitanta la recomandarea tutorelui de practica.

4.1.Vor fi acordate anual stimulente financiare celor mai performanti studenti de la orchestra/cor pentru participarea pe intreaga durata a stagiilor de practica si finalizarea cu succes a acestora.

4.2.Anual se va organiza un Concurs de maiestrie pentru cele doua specializari (cor si orchestra).Comisia de evaluare va acorda maximum doua premii pentru fiecare specializare,constand in excursii intr-o tara UE pe o perioada de 3-5 zile cu oportunitati de a vizita sau viziona concerte /spectacole in institutii muzicale cunoscute.

4.3.La finalizarea fiecarui an de practica,15 practicanti (dirijat orchestra) vor pregati si dirija ansambluri profesioniste din institutiile partenere de practica din provincie iar 15 de la dirijat coral vor pregati ansambluri din regiunea institutiei solicitante.Practicantul va demonstra ca are abilitati si competente specifice unui dirijor profesionist:asimilarea completa a repertoriului general,capacitatea de comunicare cu ansamblul,gestica si mimica dirijorala eficienta,aptitudini manageriale si de leadership.

4.4.Realizarea unui al doilea sondaj de opinie pentru analiza impactului stagiului de parctica avand ca subiecti practicanti/tutori/cadre didactice supervizori,potentiali angajatori.Prelucrarea si analiza comparata a rezultatelor celor doua sondaje de opinie si organizarea unei baze de date.

5.Informare si publicitate prin propria pagina web in vederea asigurarii transparentei si sanselor egale de acces la informatie.

5.1.Diseminarea rezultatelor se va face prin organizarea a doua seminarii si prin emisiuni de informare radio si tv,postere,afise,pagina web si actualizarea acesteia.

5.2.Activitatile de inregistrare si montaj de imagine si sunet necesare productiei anuale a DVD-ului documentar,precum si realizarea (si actualizarea) paginii de web vor fi subcontractate cu institutii specializate in domeniu.

5.3.Pentru atingerea obiectivelor didactic si metodologic se va subcontracta realizarea Ghidului de practica artistica iar la finalul stagiului de practica si se va emite un Certificat de competente Europass.

5.4.Organizarea a doua conferinte de presa la inceputul si la finalul proiectului pentru diseminarea informatiilor cu privire la obiectivele si activitatile proiectului,sursele de finantare impactul profesional,social si cultural asupra participantilor.

6.Auditarea proiectului-va fi realizata de un auditor extern independent la finele fiecarui an de practica.