Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
English version
fse FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

ID proiect: 21776

Durata proiectului: 23 de luni

Management: Prof. Univ. Dr. Dan Dediu
…………………Conf. Univ. Dr. Lucia Costinescu