Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
English versionConcursul de dirijat orchestră

        CONCURSUL DE DIRIJAT ORCHESTRĂ – desfăşurat în cadrul Proiectului OIPOSDRU “De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală”- a avut loc în 25 februarie 2010.

Din comisia de evaluare au făcut parte:
Prof. Univ dr. Dan DEDIU – coordonator de specialitate
Dirijor Horia ANDREESCU – tutore de practică
Dirijor Cristian BRÂNCUŞI – tutore de practică
Conf. Univ. Dr. Petru ANDRIESEI – responsabil de practică desemnat de UNMB

S-au prezentat următorii studenţi, a căror intrare în concurs a fost stabilită prin tragere la sorţi:

 1. Lucian Beschiu
 2. Ştefan Iliescu
 3. Racu Andrei
 4. Grămadă Florin
 5. Daniel Petcariu
 6. Ilie Alexandru
 7. Mija Alexandru

Fiecărui concurent i s-a cerut să dirijeze (cu pianul) “Mica Serenadă” – partea I, de W.A. Mozart.
Membrii juriului le-au adresat întrebări privind tehnica dirijorală, abordarea teoretică şi practică a partiturii, perspectiva autocritică a prestaţiei. Au fost evaluate ţinuta, mimica, gestica dirijorală şi capacitatea de transmitere a emoţiei artistice.

Câştigătorii concursului “De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală” au fost următorii:

  Locul I

 • Racu Andrei
  Locul al II-lea:

 • ex – aequo Ştefan Iliescu
 • ex – aequo Lucian Beschiu
  Locul al III-lea

 • ex – aequo Grămadă Florin
 • ex – aequo Ilie Alexandru